Interim Management

Als interim-manager, adviseur of bestuurder help ik organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van organisatorische, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij kan het gaan om het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties of het inzetten van een koerswijziging. Maar soms is het juist nodig een organisatie tijdens een interim periode op koers te houden.

Interim Management

Als interim-manager, adviseur of bestuurder help ik organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van organisatorische, bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij kan het gaan om het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties of het inzetten van een koerswijziging. Maar soms is het juist nodig een organisatie tijdens een interim periode op koers te houden.

Ik ben resultaat- en mensgericht, innovatief en onconventioneel. Ik ga uit van het vakmanschap van elke collega, hierbij spelen vertrouwen op dat vakmanschap en het op een positieve manier motiveren van medewerkers een grote rol.

Resultaatgerichtheid hangt samen met een visie en het vereenvoudigen van de opgave: Waar gaan we heen? en wat zijn de hoofd- en bijzaken? De samenleving, organisaties en individuen zijn continu in beweging. Het lijkt soms of deze dynamiek steeds sneller en intenser wordt, waardoor opgaven of vraagstukken ineens complexer lijken. Naast een duidelijke visie, het doel, gewenst resultaat, is het daarom belangrijk een organisatie te organiseren die zo flexibel mogelijk, adequaat, maar ook ontspannen kan omspringen met maatschappelijke veranderingen, technologische vernieuwing of onverwachte gebeurtenissen.
Eén van de sleutels naar succes is om met alle medewerkers vanuit ieders unieke positie samen te werken op een zakelijke en transparante én plezierige manier.

Contact

Voor beschikbaarheid, een prijsopgave of even sparren kunt u altijd contact met mij opnemen.

Bas van Spréw
bas@vansprew.nl of 06 12375362